Per 10 augustus is het verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen
opgeheven en konden organisatoren weer aanvragen indienen voor een
evenementenvergunning. Bij deze aanvraag word ook het ‘corona-plan’
ingediend. In dit plan staan maatregelen die genomen worden om te zorgen
dat het niet te druk wordt.

 

Voorwaarden vanuit de overheid om een bijeenkomst te organiseren
Tijdens de persconferentie waar werd verteld dat bijeenkomsten weer mogelijk zijn werden ook een aantal voorwaarden gesteld:

 • Reserveren verplicht
  De reden hiervan is dat de GGD weet wie er op welk moment aanwezig geweest zijn, om indien nodig een bron- en contactonderzoek uit te voeren. Wij doen dit door middel van het afschaffen van kaartverkoop aan de deur en alleen online tickets te verkopen. Naast de bezoekers worden ook alle standhouders, artiesten en medewerkers geregistreerd. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar.
 • Gezondheidscheck
  Bij een gezondheidscheck (ook wel triage genoemd) wordt er gevraagd of de bezoeker verkouden is of koorts heeft.
  Coronaklachten? Blijf thuis.
 • Maximaal aantal bezoekers
  Bij evenementen waar een doorstroming van mensen is met beperkt onderling contact, zoals bijvoorbeeld een beurs, braderie of kermis, is het aantal mensen onbeperkt. Toch hebben wij in overleg met de locaties besloten om maximaal aantel tegelijkertijd toe te laten. (Medewerkers, standhouders en artiesten worden hier niet meegerekend.)
 • Zingen en dansen
  Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan. Ook wordt het vanuit de veiligheidsregio niet toegestaan om te dansen.
 • 1,5 meter afstand
  Anderhalve meter afstand is altijd de norm. Met uitzondering van kinderen tot 18 jaar, huishoudens en hulpbehoevenden, of als er een kuchscherm is geplaatst. Zo zal bijvoorbeeld degene die je kaartje scant bij de entree achter een kuchscherm of glas zitten.


Extra maatregelingen die een bezoek nog veiliger maken

Pasar Malam Istimewa heeft de subtitel ‘Corona Proof Edition’ gekregen. Daarmee geven we aan dat wij er alles aan doen om een bezoek zo veilig mogelijk te maken. Naast de bovengenoemde maatregelen hebben we een hoop aanpassingen/ maatregelingen toegevoegd:

 • Extra ruimte
  Om ervoor te zorgen dat er meer dan genoeg ruimte voor iedereen is gaan we op de locaties een groter vloeroppervlak gebruiken. Zo gaan we bijvoorbeeld in Zwolle het hele complex van de IJsselhallen gebruiken. Dit zijn 8 hallen op ruim 20.000 m2. Hier hebben we genoeg ruimte voor extra brede looppaden en voldoende zitplaatsen bij de podiums en restaurants. De stands zullen ruim opgesteld worden met voldoende onderlinge afstand.
 • Openingstijden
  Om de drukte te spreiden worden de vrijdag en zaterdag opgedeeld in 2 tijdslots.
  Op die dagen is de Pasar te bezoeken van 12:00 tot 17:00 uur en van 18:00 tot 23:00 uur. Tussen 17:00 en 18:00 uur vindt er een extra schoonmaakronde plaats.
  Het artiestenprogramma ’s middags is gelijk aan die van de avondopening.
  Op zondag is er één openingstijd van 12:00 tot 20:00 uur.
 • Entree
  Het parkeerterrein biedt voldoende ruimte om een plekje te zoeken waar het rustig is. Om binnen te komen worden er bij de entree 1 of meerdere rijen gecreëerd (per locatie verschillend) waarbij je eerst langs de gezondheidscheck komt en vervolgens bij de kaartcontrole.
 • Uitgang
  Op een aantal locaties is de uitgang niet waar je binnen bent gekomen. De uitgang(en) word(en) duidelijk aangegeven. Roken kan bij de uitgang, niet bij ingang.
  Als je even naar buiten wilt voor een frisse neus, om te roken of om spullen in je auto te leggen ontvang je bij de uitgang een polsbandje. geeft dit bandje je weer toegang tot de Pasar Malam en hoef je niet nog een keer langs de gezondheidscheck en kaartcontrole.
 • Informatiepunt
  Direct na de entree staat een informatiebalie. Hier kan je terecht met alle vragen over het evenement, de corona maatregelen, tickets, de komende Pasar Malams door het land, gevonden voorwerpen of voor niet-spoedeisende EHBO.
 • Hygiëne
  Was regelmatig je handen, bij voorkeur met water en zeep.  Er zijn extra toiletgroepen open. Deze zijn gratis toegankelijk om je handen te wassen. Omdat wij alle toiletgroepen constant schoonmaken vragen we voor een toiletbezoek wel een kleine vergoeding om deze kosten te dekken. Ook zullen er desinfectie zuilen verspreid over de beurs staan op een aantal strategische punten
 • Mondkapje
  Mag, maar is niet verplicht (tenzij er op een later tijdstip door de overheid, het RIVM, de gemeente of veiligheidsregio anders besloten wordt). Vanuit de organisatie worden er geen mondkapjes verkocht. Dit laten we over aan onze standhouders. Op de Pasar Malam worden er bij verschillende stands mondkapjes verkocht.
 • Entertainment
  Om grote drukte op één plek te voorkomen heeft onze programmeur geen grote hoofdacts geboekt. We willen niet dat iedereen zich tegelijkertijd voor het podium verzameld. Ook voor onze artiesten zorgen we voor een veilige werkplek. Zo zullen de artiesten tijdens het optreden niet van het podium komen en het publiek in gaan. Er is geen mogelijkheid om met de artiesten op de foto te gaan en er zullen geen signeersessies of Meet & Greet met de artiesten zijn. Backstage zorgen we voor voldoende ruime kleedkamers en vocalisten mogen alleen hun eigen microfoon gebruiken.
 • Stands, restaurants en terrassen
  Zoals gezegd worden de stands ruim opgezet. De standhouders zullen met het inrichten van de stand ook rekening houden met Corona maatregelen en de regels hanteren. Er zal geen bar zijn waar je drinken kan halen, dat kan bij de food stands en op de terrassen (uitzonderingen zijn de koffie, tjendol en smoothie stands). Bij deze terrassen zal gevraagd worden naar je naam, telefoonnummer en je aankomsttijd achter te laten voor een eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD. Met deze gegevens wordt niets gedaan. Als de GGD hier naar vraagt zullen deze zonder door iemand te zijn ingezien overhandigd, anders vernietigd. Bij de terrassen zal je een zitplaats voorgesteld worden om plaats te nemen.
 • Controle en handhaving
  Er wordt extra security ingezet die constant zullen rondloopt om er op toe te zien dat iedereen zich aan de regels houdt. Kom je per ongeluk toch te dicht bij iemand uit een ander huishouden wordt je hier vriendelijk op gewezen. Als je bewust geen afstand blijft houden loop je het risico dat je van het evenement verwijderd wordt.